Jak ważna jest nauka języka polskiego w szkole wiadomo nie od dziś. To przedmiot, który zachęca do czytania książek, do przypatrywania się językowi polskiemu od strony jego konstrukcji i brzmienia, ale również do sięgania po różne wytwory kultury – minionej i współczesnej. Język polski to poznawanie historii świata i tego, jakie w tej historii było miejsce Polski. Są więc na zajęciach języka polskiego elementy historii, którą znamy jako osobny przedmiot. Wszystko to brzmi pięknie i górnolotnie, ale jest to dziedzina trudna do zgłębienia. Potrzeba oczytania i rozległej wiedzy, by zrozumieć jej mechanizmy i powiązania. Jest to wszystko do osiągnięcia! Wiedzą o tym ci, którzy mają te szczęście pracować w szkole z podręcznikiem Szeroki wybór podręczników do polskiego np. Oblicza epok 1.1.

Starożytne zagadki i średniowieczne przemiany

Na początku było słowo – idąc ścieżkami podręcznika Oblicza epok, uczeń rozpoczyna swoją przygodę z językiem polskim przyglądając się Biblii, która miała ogromny wpływ na powstającą literaturę i dojrzewającą kulturę. Następnie wraz z materiałem książki wędrujemy po starożytnej Grecji, Rzymie, aż stykamy się ze Średniowieczem. To wędrówka wyczerpująca, ale sprawiająca dużo radości i popychająca do sięgania po inne źródła, by uzupełniać zdobywane wiadomości. Wiedza o konkretnych epokach i jej najważniejszych wydarzeniach jest przedstawiona w podręczniku w sposób bardzo ciekawy i bogaty. Jest ukazana w taki sposób, by zagłębić się w nią całkowicie i poczuć na własnej skórze oddech historii. Jak to się dzieje? Oprócz teorii mamy do czynienia z praktyką, czyli zadaniami, które uczą poprawnej analizy i interpretacji różnorakich tekstów. Najważniejsze w nauce języka polskiego jest brak monotonii! Dobrze, że powstają takie książki do nauki, które są od tego dalekie.

Lekcje języka polskiego uczą myśleć

Wybierając podręcznik do nauki warto zwrócić uwagę, na co jej twórcy kładą nacisk. Na języku polskim uczniowie powinni doskonalić umiejętności, takie jak: 

– argumentowanie swoich racji;

– zabieranie głosu w dyskusji i próba obrony własnego zdania;

– logiczne i krytyczne myślenie.

Język polski to przede wszystkim komunikacja, dzielenie się swoimi opiniami o kulturze, książkach, czy filmach.

Małe kroki ku maturze

Dobry podręcznik zadba o to, by już od pierwszej klasy uczeń był przygotowywany do egzaminu maturalnego. Prawidłowo skonstruowana książka jest dziełem twórców, którzy myślą perspektywicznie i chcą jak najlepszej przyszłości dla polskiej młodzieży.